Αγγλικά

 Γιατί να μάθω Αγγλικά;

Η Αγγλική γλώσσα, είναι η πιο σημαντική δεύτερη γλώσσα που θα πρέπει να γνωρίζει κάποιος.
Στην εποχή μας, όποιος δεν είναι σε θέση να συνεννοηθεί (τουλάχιστον) χρησιμοποιώντας την Αγγλική γλώσσα θεωρείται κάτι σαν.. «αναλφάβητος»
αφού οι δυνατότητες του για επικοινωνία με άτομα εκτός των στενών ορίων της μητρικής του γλώσσας είναι περιορισμένες.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ-ΦΟΡΕΙΣ

 

 Cambridge

Πτυχία Cambridge αναγνωρισμένα από τον Α.Σ.Ε.Π!

Το Cambridge ESOL προσφέρει μια σειρά εξετάσεων που καλύπτει όλα τα επίπεδα υποψηφίων αρχίζοντας από παιδιά μικρής ηλικίας και φτάνοντας έως το πολύ προχωρημένο επίπεδο CPE. Υπάρχουν εξειδικευμένες εξετάσεις Αγγλικών για Επαγγελματικούς Σκοπούς, Αγγλικών για Μικρούς Μαθητές και Αγγλικών για Ακαδημαϊκούς Σκοπούς, καθώς και πιστοποιητικά και διπλώματα για καθηγητές της αγγλικής γλώσσας

Certificate of Proficiency in English – CPE!

Η εξέταση Certificate of Proficiency in English (CPE) του Κέιμπριτζ αποτελεί το υψηλότερο επίπεδο των εξετάσεων του Κέιμπριτζ για άτομα που μαθαίνουν αγγλικά ως δεύτερη γλώσσα (English for Speakers of Other Languages – ESOL). Είναι μια εξέταση πολύ προχωρημένου επιπέδου, που αντιστοιχεί στο Επίπεδο C2 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης για τις σύγχρονες γλώσσες.

Οι υποψήφιοι που επιτυγχάνουν στην εξέταση αυτή λαμβάνουν ένα πιστοποιητικό από το University of Cambridge ESOL Examinations, το οποίο χαίρει αναγνώρισης από πανεπιστήμια και εργοδότες σε όλο τον κόσμο. Όλοι οι υποψήφιοι λαμβάνουν μια κατάσταση των επιδόσεών τους σε καθεμία από τις πέντε ενότητες της εξέτασης. Το Certificate of Proficiency in English (CPE) του Κέιμπριτζ είναι προαπαιτούμενο σε όλα τα μεταπτυχιακά προγράμματα εσωτερικού και εξωτερικού.

Το CPE περιλαμβάνει πέντε papers:

Paper Name-Ονομασία Timing-Χρόνος

1 READING (Κατανόηση κειμένου – 4 μέρη – 40 ερωτήσεις) 1 ώρα και 30 λεπτά

2 WRITING (2 θέματα) 2 ώρες

3 USE OF ENGLISH (Γραμματική και Λεξιλόγιο – 5 μέρη – 44 ερωτήσεις) 1 ώρα και 30 λεπτά

4 LISTENING (Κατανόηση Προφορικού Λόγου- 4 μέρη – 28 ερωτήσεις) 40 – 45 λεπτά

5 SPEAKING (Παραγωγή Προφορικού Λόγου -3 μέρη) 19 λεπτά (2 άτομα)

Certificate in Advanced English – CAE!

Η εξέταση Certificate in Advanced English (CAE) του Κέιμπριτζ αποτελεί το τέταρτο επίπεδο των εξετάσεων του Κέιμπριτζ για άτομα που μαθαίνουν αγγλικά ως δεύτερη γλώσσα (English for Speakers of Other Languages – ESOL). Είναι μια εξέταση προχωρημένου επιπέδου που αντιστοιχεί στο Επίπεδο C1 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης για τις σύγχρονες γλώσσες. Παρόλο που το επίπεδο δεν είναι τόσο απαιτητικό όσο στο Certificate of Proficiency in English (CPE), η εξέταση CAE διαπιστώνει την ικανότητα του υποψηφίου να επικοινωνεί με αυτοπεποίθηση στα αγγλικά και τη δυνατότητα να χειριστεί καθημερινές καταστάσεις.

Οι υποψήφιοι που επιτυγχάνουν στην εξέταση αυτή λαμβάνουν ένα πιστοποιητικό από το University of Cambridge ESOL Examinations, το οποίο χαίρει αναγνώρισης από πανεπιστήμια και εργοδότες σε όλο τον κόσμο. Όλοι οι υποψήφιοι λαμβάνουν μια κατάσταση των επιδόσεών τους στην καθεμία από τις πέντε ενότητες της εξέτασης. Το Certificate in Advanced English (CAE) του Κέιμπριτζ μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό.

Το CAE περιλαμβάνει πέντε papers:

Paper Name-Ονομασία Timing-Χρόνος

1 READING (Κατανόηση κειμένου – 4 μέρη – 45 ερωτήσεις) 1 ώρα και 15 λεπτά

2 WRITING (2 θέματα) 2 ώρες

3 USE OF ENGLISH (Γραμματική και Λεξιλόγιο – 6 μέρη – 80 ερωτήσεις) 1 ώρα και 30 λεπτά

4 LISTENING (Κατανόηση Προφορικού Λόγου- 4 μέρη – 30-40 ερωτήσεις) 40 – 45 λεπτά

5 SPEAKING (Παραγωγή Προφορικού Λόγου -4 μέρη) 15 λεπτά ( 2 άτομα)

First Certificate in English – FCE!

Η εξέταση First Certificate in English (FCE) του Κέιμπριτζ αποτελεί το τρίτο επίπεδο των εξετάσεων Κέιμπριτζ για άτομα που μαθαίνουν αγγλικά ως δεύτερη γλώσσα (English for Speakers of Other Languages – ESOL). Είναι μια εξέταση ανώτερου μέσου επιπέδου που αντιστοιχεί στο Επίπεδο Β2 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης για τις σύγχρονες γλώσσες και διαπιστώνει την ικανότητα του υποψηφίου να χειρίζεται με αυτοπεποίθηση ένα εύρος γραπτών και προφορικών επικοινωνιακών περιστάσεων.

Οι υποψήφιοι που επιτυγχάνουν στην εξέταση αυτή λαμβάνουν ένα πιστοποιητικό από το University of Cambridge ESOL Examinations, το οποίο αναγνωρίζεται από πανεπιστήμια και εργοδότες σε πολλές χώρες. Επίσης, όλοι οι υποψήφιοι λαμβάνουν μια κατάσταση των επιδόσεων τους στην καθεμία από τις πέντε ενότητες.

Το FCE περιλαμβάνει πέντε papers:

Paper Name-Ονομασία Timing-Χρόνος

1 READING (Κατανόηση κειμένου – 4 μέρη – 35 ερωτήσεις) 1 ώρα και 15 λεπτά

2 WRITING (2 θέματα) 1 ώρα και 30 λεπτά

3 USE OF ENGLISH (Γραμματική και Λεξιλόγιο – 5 μέρη – 65 ερωτήσεις) 1 ώρα και 15 λεπτά

4 LISTENING (Κατανόηση Προφορικού Λόγου- 4 μέρη – 30 ερωτήσεις) 40 – 45 λεπτά

5 SPEAKING (Παραγωγή Προφορικού Λόγου -4 μέρη) 14-15 λεπτά ( 2 άτομα)

Preliminary English Test!

Η εξέταση PET (Preliminary English Test) αποτελεί το δεύτερο επίπεδο των εξετάσεων του Κέιμπριτζ που είναι ειδικά σχεδιασμένες για άτομα που μαθαίνουν αγγλικά ως δεύτερη γλώσσα (English for Speakers of Other Languages). Είναι εξέταση μέσου επιπέδου και αντιστοιχεί στο Επίπεδο Β1 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης για τις σύγχρονες γλώσσες. Η εξέταση PET διαπιστώνει την ικανότητα επικοινωνίας μέσα από καθημερινές καταστάσεις τόσο σε γραπτό όσο και προφορικό επίπεδο.

Περισσότεροι από 80.000 υποψήφιοι παρακάθονται την εξέταση PET κάθε χρόνο σε περίπου 80 χώρες, καθώς το πιστοποιητικό αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα για άτομα που ενδιαφέρονται να εργαστούν ή να σπουδάσουν στο εξωτερικό ή ακόμα να κάνουν διεθνή καριέρα. Αποτελεί, επίσης, σημαντική προετοιμασία για εξετάσεις υψηλότερου επιπέδου.

Το PET περιλαμβάνει τρία papers:

Paper Name-Ονομασία Timing-Χρόνος

1 READING (Κατανόηση κειμένου – 5 μέρη – 35 ερωτήσεις)και WRITING (3 θέματα) 1 ώρα και 30 λεπτά

2 LISTENING (Κατανόηση Προφορικού Λόγου- 3 μέρη – 30 ερωτήσεις) (2 θέματα) 30 λεπτά

3 SPEAKING (Παραγωγή Προφορικού Λόγου – 4 μέρη) 10-12 λεπτά ( 2 άτομα)

Key Test in English – KET!

Η εξέταση KET (Key English Test) αποτελεί το πρώτο επίπεδο των εξετάσεων Κέιμπριτζ που είναι ειδικά σχεδιασμένες για άτομα που μαθαίνουν αγγλικά ως δεύτερη γλώσσα (English for Speakers of Other Languages). Είναι εξέταση βασικού επιπέδου που εντάσσεται στο Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης για τις σύγχρονες γλώσσες και συγκεκριμένα αντιστοιχεί στο Επίπεδο Α2. Η εξέταση KET διαπιστώνει την ικανότητα επικοινωνίας μέσα από καθημερινές καταστάσεις τόσο σε γραπτό όσο και προφορικό βασικό επίπεδο.

Η εξέταση KET απευθύνεται σε υποψήφιους που κατέχουν τις βασικές γνώσεις της αγγλικής, και ειδικότερα σε ό,τι αφορά ταξίδια σε αγγλόφωνες χώρες. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι σε θέση να κατανοούν τα σημαντικότερα σημεία απλών κειμένων, να επικοινωνούν μέσα από καταστάσεις καθημερινότητας και να αντιλαμβάνονται σύντομες, τυποποιημένες ανακοινώσεις καθώς και απλές προφορικές οδηγίες.

40.000 υποψήφιοι παρακάθονται την εξέταση KET κάθε χρόνο σε περισσότερες από 60 χώρες.

 

 

 

 

Michigan

 

Πτυχία Michigan-Hau αναγνωρισμένα από το Α.Σ.Ε.Π!

Η Ελληνοαμερικανική Ένωση και το Κολέγιο Ανατόλια αποτελούν τους επίσημους φορείς διεξαγωγής εξετάσεων του Πανεπιστημίου του Michigan για την Αγγλική Γλώσσα στη χώρα μας. Τα πτυχία του Πανεπιστημίου του Michigan είναι διεθνώς αναγνωρισμένα και είναι αποδεκτά στον εργασιακό τομέα κυρίως.

Certificate of Competency in English – ECCE!

Το πτυχίο Competency είναι επίσημο πιστοποιητικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο «lower». Απονέμεται από το Δημόσιο Πανεπιστήμιο της Πολιτείας του Michigan των Η.Π.Α., ένα από τα κορυφαία πανεπιστήμια των Ηνωμένων Πολιτειών στον τομέα της γλωσσικής έρευνας, που διαθέτει πολύχρονη πείρα στη δημιουργία και ανάπτυξη μεγάλης ποικιλίας εξετάσεων για την αγγλική γλώσσα, όπως οι εξετάσεις για το πτυχίο Proficiency.

Certificate of Proficiency in English – ECPE!

Το πτυχίο Proficiency είναι επίσημο πιστοποιητικό γνώσης της Αγγλικής σε ανώτερο επίπεδο. Απονέμεται από το Δημόσιο Πανεπιστήμιο της πολιτείας του Michigan των Η.Π.Α., ένα από τα κορυφαία πανεπιστήμια των Ηνωμένων Πολιτειών στον τομέα της γλωσσικής έρευνας, που διαθέτει πολύχρονη πείρα στη δημιουργία και ανάπτυξη μεγάλης ποικιλίας εξετάσεων για την αγγλική γλώσσα.Το πτυχίο Proficiency, όπως και το πτυχίο Competency (lower) του Πανεπιστημίου Michigan, είναι επίσημα αναγνωρισμένο από το Ελληνικό κράτος ως Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας. Επίσης, ως καταξιωμένο πτυχίο διεθνούς κύρους, αναγνωρίζεται και από τον ιδιωτικό τομέα. Οι κάτοχοι του πτυχίου Proficiency μπορούν να αποκτήσουν την Επάρκεια για την διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας από το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας.

 

To ECPE FINAL TEST έχει 4 parts:
Paper Name-Ονομασία Timing-Χρόνος
LISTENING (Κατανόηση Προφορικού Λόγου- 3 μέρη - 50 ερωτήσεις) 35-40 λεπτά
WRITING (1 θέμα) - περίπου 250 -300 λέξεις  30 λεπτά
GCVR (Γραμματική, Παράγραφος με κενά, Λεξιλόγιο και Κατανόηση Κειμένων - 4 μέρη - 100 ερωτήσεις) 75 λεπτά
SPEAKING (Παραγωγή Προφορικού Λόγου) 10 λεπτά ( 1 άτομο)

 

ESB

 

ESB – ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ για το ESB!

Lower B2: Η Δομή της Εξέτασης για το ESB Level 1.

Ποιό είναι το ESB;

Tο English Speaking Board (ESB) ιδρύθηκε το 1953 σαν ένας πρωτοπόρος οργανισμός εξετάσεων και πιστοποιήσεων της Aγγλικής γλώσσας. Σαν εξεταστικός οργανισμός είναι συγκεντρωμένος αποκλειστικά στις εξετάσεις της Aγγλικής, πράγμα που του δίνει πολλά πλεονεκτήματα και αξιοπιστία. Σήμερα το ESB προσφέρει τις εξετάσεις του σε πολλές χώρες, όπως η Kίνα, η Mαλαισία, η Iσπανία, η Eλλάδα, η Iταλία και άλλες. Όλα αυτά τα χρόνια το ESB έχει παραμείνει απόλυτα αφοσιωμένος στο μοναδικό αντικείμενο για το οποίο ιδρύθηκε και επίσης είναι ένας οργανισμός μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Aυτά από μόνα τους είναι η καλύτερη εγγύηση για την αξιοπιστία και την ποιότητα των εξετάσεων.

Ποιός αναγνωρίζει το ESB ESOL INTERNATIONAL;

Oι εξετάσεις είναι αξιολογημένες και αναγνωρισμένες από την QCA. Περιλαμβάνονται στον κατάλογο εξετάσεων που ο UCAS (Universities and Colleges Admissions Services) αναγνωρίζει σαν κριτήρια γνώσης Aγγλικών για εισδοχή στα Bρετανικά AEI.

Τι είναι το πτυχίο ESB;

Το πτυχίο ESB (English Speaking Board) είναι οι εξετάσεις αγγλομάθειας του πανεπιστημίου Central Lancashire και στην Ελλάδα, διοργανώνονται από το EUROPALSO.

Στην Eλλάδα οι εξετάσεις ESB έχουν

αναγνωρισθεί από το AΣEΠ τον

Δεκέμβριο του 2008!

 

Τι επίπεδα αναγνωρίζει το ΑΣΕΠ στα πτυχία ESB;

Κάθε επίπεδο της εξέτασης ESB αποτελείται από τα μέρη του Reading, Use of English, Listening, Writing και Speaking. Στο link που ακολουθεί βλέπουμε http://clubefl.gr/modules την αντιστοιχία των επιπέδων με αυτά του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς (CEF) για τις Ξένες Γλώσσες:

Entry 3 (B1), Level 1(B2), Level 2 (C1), Level 3 (C2)

Από τι αποτελείται η εξέταση ESB Level 1 (B2) σε επίπεδο Lower;

Η κατανόηση του γραπτού και του προφορικού λόγου, γίνεται σε 5 μέρη.

Από τι αποτελείται η εξέταση ESB;

Η κατανόηση του γραπτού και του προφορικού λόγου (Reading & Listening ) γίνεται σε 5 μέρη: Το Listening, το Reading, το Use of English, το Writing και το Speaking Test. Το κάθε μέρος της εξέτασης ESB συνεισφέρει το 20% επί της συνολικής βαθμολογίας. Το Listening περιέχει 20 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Το Reading, περιέχει 15 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Το Use of English, περιέχει 40 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Η παραγωγή γραπτού λόγου (Writing ) ζητά από τον εξεταζόμενο να γράψει μια έκθεση, επιλέγοντας από 3 θέματα. Η βαθμολόγηση γίνεται από εξεταστή του ESB. Τα προφορικά (Speaking ) αξιολογούνται από τους εξεταστές του ESB . Η εξέταση διαρκεί 2 ώρες και 30 λεπτά συνολικά (εκτός το προφορικό μέρος). Οι υποψήφιοι σημειώνουν τις απαντήσεις τους σε ξεχωριστό έντυπο απαντήσεων (answer sheet) πολλαπλών επιλογών (multiple choices), το οποίο βαθμολογείται ηλεκτρονικά. Αυτό εξασφαλίζει μια αντικειμενική αξιολόγηση, δεδομένου ότι δεν απαιτείται συμπλήρωση ανοιχτών ερωτήσεων και μια 100% αξιόπιστη και ακριβής ηλεκτρονική βαθμολόγηση χάρη στη χρήση OMR.

Αναγνωρίζεται το ESB Level 1 (Certificate in ESOL International) σε επίπεδο Lower B2 από το ΑΣΕΠ;

ΠΡΟΣΟΧΗ! Το ESB Level 1 αναγνωρίζεται από το ΑΣΕΠ σε επίπεδο Β2 (Lower). Ο τίτλος » ESB Level 1″, δεν αναιρεί το επίπεδο της «καλής γνώσης – Β2″, που αναγνωρίζει το ΑΣΕΠ

Γιατί ESB ESOL INTERNATIONAL;

H όλη φιλοσοφία των εξετάσεων που δεν βάζει παγίδες στους εξεταζόμενους αλλά στα ίσια πιστοποιεί τις γνώσεις που έχουν. H αναμφισβήτητη αναγνώριση στην M. Bρετανία, την Eλλάδα και διεθνώς. Tο αξιόπιστο του οργανισμού που τις διοργανώνει στην Eλλάδα (Πανελλήνιος Σύνδεσμος) με πείρα στη διοργάνωση αδιάβλητων εξετάσεων.H διπλή σφραγίδα ποιότητας από QAA και QCA.

 

 

 

 

 

 

 

x

Για να σου εξασφαλίσουμε μια κορυφαία εμπειρία, στο site μας χρησιμοποιούμε cookies.

Συμφωνώ Μάθε περισσότερα