Επιτυχόντες ECCE Dec 2016!

Ecce

Antoniou Panagiota

Beintari Iosifina

Efthymiou Panoraia

Kavvadas Georgios

Klinakis Nikolaos

Moschopoulou Viktoria

Tase Melina