Επιτυχόντες ECCE Dec 2015!

Ecce

Davala Vasiliki

Karakasidi Ifigeneia

Karabelas Dimitrios

Katopodi Sofia

Logdanidis Iason

Machairidis Dionysios-Michail