Επιτυχόντες ECCE Dec 2014!

Ecce

Chamit Theodora

Zafeiris Sotiris

Nanis Nikolaos

Kitsios Vasilis

Andreadi Efi

Mita Irini

Beintaris Konstantinos